چاپ خبــر

نجات شغال – گرگان (عکس)

شغالی که درون چاه 15 متری در ارتفاعات روستای توشن گرگان گرفتار شده بود، با گزارشهای مردمی نجات پیدا کرد.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

Go to TOP