چاپ خبــر
تعویض استاندار اصفهان

مراسم تودیع و معارفه استاندار اصفهان با حضور اسفنانی

مراسم تودیع و معارفه استاندار اصفهان با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز شنبه در سالن نگین نقش جهان اصفهان برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه استاندار اصفهان با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز شنبه در سالن نگین نقش جهان اصفهان برگزار شد.

todi6 تودیع و معارفه استاندار اصفهان+تصاویر todi7 تودیع و معارفه استاندار اصفهان+تصاویر todi8 تودیع و معارفه استاندار اصفهان+تصاویر todi1 تودیع و معارفه استاندار اصفهان+تصاویر todi2 تودیع و معارفه استاندار اصفهان+تصاویر todi3 تودیع و معارفه استاندار اصفهان+تصاویر todi4 تودیع و معارفه استاندار اصفهان+تصاویر todi5 تودیع و معارفه استاندار اصفهان+تصاویر

Go to TOP