چاپ خبــر
امروز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفت:

اسفنانی : توضیحات وزیر دادگستری در نهایت نمایندگان را قانع کرد.

توضیحات وزیر دادگستری پورمحمدی در نهایت نمایندگان را قانع کرد.

به گزارش پایگاه خبری فریدونشهر محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت با یادآوری عضویت ایران در کنوانسیون مربوط به کشتیرانی افزود: کلیات تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی در کمیسیون بررسی شد.

وی از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در این جلسه سؤال محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه سؤال محمدرضا تابش از وزیر دادگستری درباره حادثه تصادف تهران و قم و وجود مشکلاتی در تحویل اجساد قربانیان این حادثه به خانواده آنها بود افزود: توضیحات وزیر دادگستری پورمحمدی در نهایت نمایندگان را قانع کرد.

Go to TOP