چاپ خبــر
مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه خبر داد

کاهش 28درصدی مرگ براثر خودکشی در ایران

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ایران در زمره کشورهای با نرخ پایین خودکشی در جهان محسوب می‌شود، اعلام کرد: طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سال 2014 منتشر شده است مرگ و میر ناشی از خودکشی در ایران در 10 ساله گذشته 28 درصد کاهش یافته است.

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار به نقل از ایسنا، دکتر روزبه کردونی افزود: همین گزارش بیان می کند در 10 ساله گذشته مرگ و میر ناشی از زنان در ایران 43 درصد و در مردان 15 درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، در حالی که در سال 2012 نرخ مرگ و میر جهانی ناشی از خودکشی در مردان 15 در هر 100 هزار نفر و در زنان 8 در هر صدهزار نفر بود، این نرخ در ایران برای زنان 6/3 در هر 100 هزار نفر و برای مردان 7/6 در هر صد هزار نفر بوده است.

وی در تشریح دلایل خودکشی اظهار کرد: دلایل خودکشی شامل طیف متنوعی از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی است که در قالب مسائل فردی و اجتماعی نیز طبقه بندی می شود، بنابراین نمی توان در این مقوله کلی گویی و یا تقلیل گرایی داشت.

مناطق آسیب خیز کشور در مقوله خودکشی شناسایی شده اند

کردونی درخصوص وضعیت تحصیلی متوفیات ناشی از خودکشی در ایران گفت: آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد نیز بیشتر جانباختگان در سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی هستند و خودکشی در میان دانش آموختگان لیسانس و بالا‌تر کمتر رواج دارد.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه تنها ۱۱ درصد از جانباختگان ناشی از خودکشی در ایران بیکار بوده‌اند، نمی‌توان به صراحت از ارتباط بیکاری و خودکشی سخن گفت بلکه باید منطقه آسیب پذیر در حوزه خودکشی شناسایی شده ، از نمونه‌های مشخص داده‌هایی جمع آوری شود که از روایی و اعتبار قابل اتکا برخوردار باشد و سپس براساس تحقیق و مطالعه علل خودکشی در آن منطقه خاص تشخیص و سیاست مدون برای مهار آن تدوین شود.

کردونی در پایان گفت : مناطق آسیب خیز کشور در مقوله خودکشی شناسایی شده اند و با همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه های ملی و منطقه ای و استفاده از تجارب و دانش دانشگاهیان و فعالین مدنی سیاست های موثر برای کنترل و کاهش خودکشی تدوین و مداخلات محلی اجرا خواهد شد .

Go to TOP