چاپ خبــر

حاشیه سفر رییس جمهور به اصفهان / گزارش تصویری

تصاویر حاشیه‌ای از سفر رییس جمهور به اصفهان

  1. شما چرا حاشیه از دلواپسان را به تصویر کشیده اید اما از حضور اگاهانه مردم فهیم غافل شده اید . درود بر روحانی و تیم مذاکره کنند ه او . زمانی که رهبر عزیز از ایشان و تیمش حمایت میکند . اینها این وسط چکا ره اند و قطعا اینان افرادی هستند که به گفته ریس جمهور از تحریم سود میبرند که حضور پر شور مردم جواب انان را داد…

Go to TOP