چاپ خبــر

جلسه شورای شهر برای تشکیل کمیته زیبا سازی شهر با حضور هنرمدان و صاحب نظران

شورای شهر از صاحبنظران خواستند تا ایده های خود را یه شورای شهر ارائه بدهند .

به گزارش خبرنگار ما جلسه شورای شهر فریدونشهر با حضور جمعی از هنرمندان و صاحب نظران شهر برگزار شد در این جلسه که شهردار شهر هم حضور داشت اعضای شورای شهر از مهمانان خواستند تا نظرات خود را در مورد زیبا کردن شهر و فرهنگ سازی جهت پیشرفت ظاهر شهر ارائه بدهند . استفاده از تندیس ها و نمادهایی که بیانگر ویژگی های شهر و فرهنگ مردم آن است یکی از بحث های مهم این جلسه بود.

Go to TOP