چاپ خبــر

چهارشکارچی متخلف درمنطقه گاوخفت فریدونشهردستگیرشدند .

به گزارش پونه زار مسئول دفترنمایندگی محیط زیست فریدونشهرگفت: این افراد درفصل شکارممنوع وبدون مجوزشکارمرتکب تخلف شدند

لالی افزود:ازاین چهارشکارچی 2قبضه سلاح شکاری وچهارقطعه کبک کشف وضبط شد

  1. با تشکر از آقای لالی و همکارانشان در صورت امکان در همین خبرگزاری نحوه رسیدگی و مجازات این چهار شکارچی را بنویسید در ضمن در خود شهر نیز شکارچیانی هستند که در سه منطقه مرتب به دنبال شکار هستند در صورت امکان رسیدگی نمایید

Go to TOP