چاپ خبــر
فوتبال فریدونشهر

برگزاری دوره آموزشی داوری فوتبال فریدونشهر

به گزارش خبرنگار ما هیئت فوتبال شهرستان فریدونشهر در نظر دارد برای ارتقای سطح داوری فوتبال شهرستان و شناخت استعدادهای این رشته یک دوره کلاس آموزش داوری فوتبال درجه 3 را زیر نظر هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار کند . متقاضیان می توانند با مراجعه به اداره ورزش و جوانان شهرستان یا تماس با هیئت فوتبال از نحوه ی ثبت نام و سایر شرایط آگاه شوند .

داوری فوتبال فریدونشهر

داوری فوتبال فریدونشهر

Go to TOP