چاپ خبــر
اسرار سقوط 27

تاسیس شکارگاه سلطنتی به قیمت نابودی منازل بیش از ده هزار ایرانی/ زمین هایی که به اسم اهدا به کشاورزان به خانواده شاه اهدا شد + تصاویر

بر اساس اسناد موجود ، محمد رضا پهلوی حدود ۴۰۰۰ هزار هکتار زمینی که واقع در منطقه دشت ناز و در ۲۰ کیلومتری ساری واقع شده و در فاصله ۱۸ کیلومتری دریا قرار داشت به عبدالرضا پهلوی واگذار کرد. (۱)شگرد غلامرضا پهلوی برای تصاحب اراضی مردم از همه عجیب تر بود .وی در یک مورد زمینی را در روستای آرزو قلعه خریداری کرد و آب را بر روی زمین ها اطراف پست ، گویا به مردم رسانده بودند که تا زمین ها را به غلامرضا واگذار نکنید وضعیت به همین منوال است و …

در گزارش قبل به مزارع و روستایی هایی که در اختیار محمد رضا پهلوی قرار داشت اشاره کردیم.

در این گزارش قصد داریم به روزی اشاره کنیم که شاه تصمیم گرفت زمین ها را به مردم واگذار کند.

ماجرا از این قرار بود که قرار شد شاه بخشی از حدود ۲۰۰۰ دهات و مزارعی که به نام بنیاد پهلوی بود ، را به دهقانان اهدا کند.

gal57

بهتر این است که بگوییم ، به اسم اهدا زمین ها به دهقانان ، اموال را از بنیاد پهلوی به نام خانواده اعلی حضرت همایونی سند زدند .

گویی که پولی را از این جیب در آورده و اعلام کنی که می خواهم به گدا کمک کنم ، سپس پول را  در جیب دیگر خود بگذاری و خود را مستحق ترین گذا گشنه بدانی…

بر اساس اسناد موجود ، محمد رضا پهلوی حدود ۴۰۰۰ هزار هکتار زمینی که واقع در منطقه دشت ناز و در ۲۰ کیلومتری ساری واقع شده و در فاصله ۱۸ کیلومتری دریا قرار داشت به عبدالرضا پهلوی واگذار کرد. (۱)

این ماجرا در خصوص دیگر برادران شاه به شکل دیگری تکرار شد.

بر همین اساس علیرضا برادر شاه با زور و ارعاب مردم موفق شد به آسانی بخش وسیعی از زمین ها گنبد کاووس و کلاله را از ان خود کند.

شگرد غلامرضا پهلوی برای تصاحب اراضی مردم از همه عجیب تر بود .

44003

برای مثال غلامرضا در یک مورد زمینی را در روستای آرزو قلعه خریداری کرد و آب را بر روی زمین ها اطراف پست ، گویا به مردم رسانده بودند که تا زمین ها را به غلامرضا واگذار نکنید وضعیت به همین منوال است و …

غلامرضا با شیوه های خاص خود موفق شد زمین ها مناطق آرزو و بگورد در سیرجان را صاحب شود.

در موردی دیگر امده است که دربار تصمیم گرفت منطقه ای خوش آب و هوا را به عنوان منطقه شکارگاه سلطنتی اعلام کند.

بر همین اساس منطقه ای در آذربایجان شرقی را شکارگاه سلطنتی اعلام کردند.

از جمله دهات های آن منطقه می توان به اسامی ذیل اشاره کرد:

گل‌خرج

می‌کر

دشاه مار

 کلیه داغی

مرکن

سیاباز

شجاع‌باز

جمعیت حدودی مردم این مناطق بیش از ده هزار نفر عنوان شده است . (۲)

مردم این مناطق که شب خوابیده و صبح بلند شده و به ناگاه خانه های خود را وسط شکارگاها سلطنتی اعلی حضرت می دیدند ، به ناچار منطقه را ترک کرده و از خانه خود اواره شدند.

ادامه دارد . / ان شالله……

۱-آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد ۱۷۷۳٫

۲- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد ۱۷۷۳

منبع: ره به ری

Go to TOP