چاپ خبــر

آتش سوزی جنب اداره منابع طبیعی فریدونشهر /مقصر کیست؟

پونه زار – پس از اطلاع از آتش سوزی مرتعی جنب اداره منابع طبیعی شهرستان فریدونشهر خود را سریع به محل رساندیم که کارکنان زحمت کش آتش نشانی آتش را مهار کرده بودند و عامل آتش را انسان و محل شروع آتش را از جلوی درب اداره منابع طبیعی می دانستند . پس از کمی پرس و جو و مشاهده مکان و تهیه چند عکس و ندیدن حتی یک نفر از کاکنان اداره مربوطه که یا نبودند ویا نخواستند دیده شوند و فقط نگهبان و مامور حفاظتی این اداره کمی آن طرف تر دیده میشد و استناد به صحبت های آتش نشانان به این نتیجه رسیدیم که عامل اتش همان نزدیکی ها بوده است .

پایگاه خبری فریونشهر – پونه زار – حفظ مراتع و منابع طبیعی از وظایف اداره منابع طبیعی هر شهر است که اگر غیر این باشد جای تعجب دارد ولی آیا فرهنگ سازی جهت انجام این امر جزو وظایف این ادارات نیست ؟

آتش سوزی مراتع به علل مختلف یکی از عوامل از بین رفتن مراتع و منابع طبیعی هر شهری می باشد قطعا” جلوگیری از این اتفاق یکی از مهمترین وظایف و دقدغه مسئولین این امر است .

اما وقتی خود این اتفاق جنب یک اداره مسئول حفاظت از مراتع و منابع طبیعی پیش می اید این سوال در ذهن مخاطب به وجود می اید که چه کسی عامل این اتفاق بوده آن هم جنب یک اداره حافظ منابع طبیعی ؟ پس کارکنان این اداره کجا بوده اند ؟ نکند خودشان عامل آتش سوزی اند ؟

وقتی شاهد آتش سوزی بخشی از مراتع هر چند ناچیز کنار اداره منابع طبیعی شهرستان فریدنشهر بودیم به این نتیجه رسیدیم که کم توجهی نمی تواند عامل بروز این اتفاق باشد مگر کسی به خود جرات می دهد کنار حافظ منابع طبیعی مرتعی را به اتش بکشد؟

ظاهرا نتیجه گیری ما درست بود شنیدیم که به بهانه نهال کاری و از بین بردن علف های هرز در آن مرتع آتش بهترین راه حل انتخاب شده از طرف کارکنان اداره منابع طبیعی فریدونشهر بوده و غافل از این بوده اند که مهار آتش مثل روشن کردن آن کار آسانی نیست . البته موضوع را فقط شنیدیم و مطمئن نیستیم ولی قضاوت با شما.

حامیان محیط زیست و طبیعت شهر ، فرهنگ سازان اول حفظ منابع طبیعی آتش بلند شده از مراتعشان به سمت درختان سبز می رود و اگر آتش نشانان شهر نبودن معلوم نبود چه خسارتی به این توده از درختان سبز شهر می رسید .

هر ساله مراتع زیادی در شهرستان فریدونشهر به آتش کشیده می شود عاملان زیادی در این امر دخیل هستند که یکی از این عوامل باور این مطلب در ذهن کشاورزان است که راحت ترین کار برای از بین بردن علف ها و گیاهان هرز آتش زدن آن هاست غافل از اینکه در ان قسمت از مرتع فقط این گیاهان و علف ها حضور ندارند بلکه از حشرات و جانوران بی گناه گرفته تا گیاهان مفید زنده اند و زندگی می کنند .عامل دیگر باز هم انسان است گسترش علف های سبز و هرز در باغات و حواشی آن ها و خشک شدنشان بعد از تمام شدن آب و نچیدن و هرس نکردن باغداران عامل دیگری می شود تا توده ای عظیم  و مستعد آتش گرفتن بوجود آید و با یک عامل محیطی یا انسانی آنچه نباید رخ دهد اتفاق می افتد و حسرتش می ماند بر دل دوستداران واقعی طبیعت .

در چنین شرایطی  فرهنگ سازی موضوع عدم آتش زدن به مراتع و منابع طبیعی به هر بهانه ای می تواند مهمترین وظیفه مسئولین حفظ منابع طبیعی باشد . و همه می دانیم جهت فرهنگ سازی در هر زمینه ای ابتدا باید این فرهنگ را در خود جاری سازیم .امیدواریم این کار انجام گیرد تا دیگر شاهد آتش گرفتن هر ساله بخشی از مراتع شهرستان نباشیم .

نوشته شده توسط م. ر – پایگاه خبری فریدونشهر – پونه زار –

بخشی از تصاویر گرفته شده از این آتش شوزی و مهار آن توسط آتشنشانی فریدونشهر :

 

Go to TOP