چاپ خبــر

آنهایی که صلح نوبل گرفتند

20 جایزۀ اخیر صلح نوبل به چه کسانی رسید؟

در اینفوگرافیگ ذیل شخصیت‌ها و سازمان‌هایی که از سال 1993 جوایز صلح نوبل را دریافت کردند، می بینید:

Go to TOP