چاپ خبــر

اسفنانی در برنامه نگاه پنج شبکه اصفهان

بررسی و مشکلات شهرستان بوئین میاندشت در شبکه اصفهان با حضور اسفنانی و سرپرست این شهرستان در برنامه نگاه پنج انجام شد .

در این برنامه که امیر هادی سرپرست فرمانداری شهرستان بوئین میاندشت نیز حضور داشت اسفنانی استقرار هر چه سریع تر ادارات را در این شهرستان خواستار شد.
اسفنانی افزود: در بحث شهرستان شدن بوئین میاندشت با توجه به تلاش های زیاد صورت گرفته در یکسال گذشته، دولت دهم در اخرین لحظه ابلاغ شهرستان شدن بوئین میاندشت را تصویب کرد، که از دولت یازدهم انتظار مساعدت های بیشتری را در این شهرستان داریم.

Go to TOP