چاپ خبــر
نو شدن در نوروز؛

مراسم استقبال از خادمان شهدا در خوزستان /گزارش تصویری

تصاویری از خادمان شهدا که از طریق سامانه اینترنتی برای اعزام به مناطق عملیاتی داوطلب می‌شوند.

با وجود سیل زائران مشهدالشهدا و کاروان‌های راهیان نور نظم تحسین‌برانگیزی در مناطق عملیاتی مشاهده می‌شود. خادمان شهدا وظیفه برقراری نظم و راهنمایی زوار و بازدیدکنندگان را بر عهده دارند.

n00004545-r-b-001 n00004545-r-b-002 n00004545-r-b-003 n00004545-r-b-004 n00004545-r-b-005 (1)
n00004545-r-b-006 n00004545-r-b-007 n00004545-r-b-008

9_35 16_19

Go to TOP