چاپ خبــر
بیمه مرکزی ایران منتشر کرد:

جداول حق بیمه سالیانه شخص ثالث ۹۴

بیمه مرکزی جداول مربوط به حق بیمه های سال ۹۴ شخص ثالث با اعمال تخفیفات داوطلبانه برای تعهدات بدنی، مالی و حوادث راننده را منتشر کرد.

به گزارش سایت تحلیل خبری پونه زار به نقل از مهر، بیمه مرکزی ایران جداول مربوط به حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۴ با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) ۲.۲۰۰ میلیون ریال، تعهدات مالی ۵۵ میلیون ریال و تعهدات بیمه حوادث راننده ۲.۲۰۰ میلیون ریال را منتشر کرد.

در جدول زیر انواع حق بیمه ها برای خودروهای سواری، بارکش، عمومی، موتورسیکلت و سایر ارائه شده است.

1(26)

Go to TOP