چاپ خبــر
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان:

زاینده رود بار دیگر جاری شد

زاینده رود از نیمه شب یکشنبه با هدف تامین آب مورد نیاز زمین های کشاورزی شرق اصفهان باردیگرجاری شد.

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار به نقل از اصفهان شرق، اسفندیار امینی اظهار کرد: جلسه نهایی تصمیم گیری درباره بازگشایی آب رودخانه زاینده رود با حضور فرماندار شهرستان اصفهان در قالب کمیته 5 نفره برگزار شد.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با اشاره به رهاسازی آب در نوبت سوم افزود: امشب زمان بازگشایی آب زاینده رود با دبی 30 مترمکعب آب در سد آبشار است که بتوان نیاز کشاورزان شرق اصفهان را به بهترین وجه برطرف کرد.

وی با توجه به برخی مسائل مربوطه در زمینه میزان پرت آب و مشکلات ناشی از کاهش میزان آب دریافتی توسط کشاورزان شرق اصفهان گفت: این مسائل توسط آب منطقه ای استان به شورای هماهنگی زاینده رود منعکس خواهد شد و استاندار اصفهان به این منظور درخواست جلسه ی ویژه با شورای هماهنگی طی 18 روز بازگشایی آب را می دهد.

امینی 21 فروردین را زمان رسیدن آب به مزارع شرق اصفهان عنوان و خاطرنشان کرد: اگر میزان آب خروجی از سد آبشار کم تر از 30 مترمکعب در ثانیه باشد پیش بینی می شود که دوباره بخش اندکی از مزارع کشاورزان از آبیاری نوبت سوم خارج شود و لیکن امیدآن داریم تا با بررسی دقیق میزان پرتی آب، با مشکلی در این خصوص مواجه نشویم.

وی نوسانات آب و بی نظمی های درون شبکه ای را عامل مهمی در ناهماهنگی توزیع آب عنوان کرد.

Go to TOP