چاپ خبــر

چرا باغات فریدونشهر همه ساله طعمه حریق میشود؟!

یکی از عوامل تخریب و نابودی پوشش گیاهی درطبیعت آتش سوزی است. اکثر قریب به اتفاق آتش سوزی ها در مزارع و باغات و مرتع و جنگل، عامل انسانی دارد، یعنی بی احتیاطیٍ انسانهای بی مسئولیت باعث آتش سوزی و اینهمه خسارت و ویرانی میشود.

به گزارش پونه زار از انجمن دوستداران طبیعت فریدونشهر :

یکی از عوامل تخریب و نابودی پوشش گیاهی درطبیعت آتش سوزی است. اکثر قریب به اتفاق آتش سوزی ها در مزارع و باغات و مرتع و جنگل، عامل انسانی دارد، یعنی بی احتیاطیٍ انسانهای بی مسئولیت باعث آتش سوزی و اینهمه خسارت و ویرانی میشود.
باغات “نَکِرَلی” (شرق فریدونشهر) در چند سال اخیر تقریبا همه ساله طعمه حریق و سوختن قسمتی از باغات میشود. هنوز هیچ اراده ای برای جلوگیری از تکرار این واقعه بوجود نیامده است. شایسته است جهاد کشاورزی فریدونشهر فکری برای آن بنماید.

IMG_3338gfsdrs

امسال شدت و میزان گسترش آتش، هم از لحاظ خرابی و هم از لحاظ وسعت سطح آتش سوزی معادل خسارات چندین سال گذشته می باشد.
عدم رسیدگی و توجه صاحبان باغ از قبیل اسپار و برگرداندن سطح خاک باعث رشد علف هرز و تراکم پوشش گیاهی که در فصل تابستان پس از خشک شدن علوفه، سطح باغات بستر مناسبی برای ایجاد و گسترش سریع آتش میشود. بی تفاوتی انسانها و عدم اقدام به موقع مسئولان ذیربط نیز یکی از عوامل افزایش سطح سوخته و ازدیاد خسارت می باشد.
نبود انگیزه در باغداران برای رسیدگی به باغات و وجین علفهای هرز ناشی از نبود آب مورد نیاز طی سالهای متمادی است.
اجرائی شدن مصوبه هیئت دولت مبنی بر تحویل آب کشاورزی و جبران کاهش آب مزارع ناشی از عملیات حفر تونل چشمه لنگان، می تواند از این قبیل حوادث تا حد زیادی لااقل در باغات مذکور جلوگیری نماید

Go to TOP