چاپ خبــر

تصاویر منتشر شده از جسد قذافی واقعی نیست

واحد مرکزی خبر نوشت:

یک روزنامه الجزایری به نقل از محافظ شخصی معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، تصاویر منتشر شده از جسد معمر قذافی را واقعی ندانست و مدعی شد این جسد متعلق به قذافی نبوده است.
روزنامه النهار الجزایر در خبری با عنوان « کسی که تصویر جسدش در تلویزیون منتشر شد قذافی نبود» به نقل از جمیله محمودی ، محافظ شخصی معمر قذافی، نوشت:«فردی که هدف بمباران ناتو قرار گرفت یکی از جداشدگان از نظام وقت لیبی بود. پس از بمباران و قبل از اینکه مردم در محلی که در تصاویر نشان داده شده است تجمع کنند این فرد به محل مذکور منتقل شد و من اسنادی دارم که ثابت می کند تصاویر منتشر شده به معمر قذافی ارتباطی ندارد».
به گزارش پایگاه خبری محیط، محمودی درباره شرایط معمر قذافی در روزهای اخیر انقلاب لیبی گفت:«او پس از سخنرانی 22 نوامبر 2011 به پیروزی خود ایمان داشت و می گفت می خواهم شهید شوم».
وی افزود:« من به شجاعت قذافی اعتقاد دارم و به همه گفته ام تصاویری که نشان داده شد تصاویر جسد قذافی نیست، اگر اینگونه بود پس جسدش کجاست؟».
وی با اشاره به چهره هایی که از آنان با عنوان مزدور و اعضای القاعده در لیبی یاد کرد گفت:« معمر قذافی با این افراد قابل قیاس نیست».
پیش از این نیز به نقل از منابع الجزایری خبری منتشر شد که در آن آمده بود معمر قذافی زنده است اما یک پای خود را از دست داده و در یکی از کشورهای آفریقایی به سر می برد.

Go to TOP