چاپ خبــر

دو شعر برای فریدونشهر


فریدونشهر گلستان جهان است       فریدونشهر بهشت جاودان است

بهارش خرم و شاداب و پرگل       به هر گلشن دوصد بلبل نهان است

خوش است با بلبلانش سر کنی عمر       که فصل مطرب و می آن زمان است

ببایستی که چنگی زد، برِ چنگ       چو معشوقه دلارام و جوان است

به گیسویش درآویزی به صد آز       که موسم با گل و خون رَزان است

ز لعل یار گیری کام بسیار       شنو از من که خیر تو در آن است

مده فرصت زکف بشتاب آنجا       تفرج با گل و سیمین تنان است

بهاری دارد آنجا خرم و خوش       که از شوقش دل پیران جوان است

کهستانش سراسر سبز و خرم       به جد گویم به از هر بوستان است

به هر جانب شوی کوه است و تپه       به هر سو چشمه و کاریز روان است

هوا مطبوع و دلخواه و دل انگیز       مَثَل گویم که چون باغ جنان است

فریدونشهر به فصل بهمن و دی       که کوهساران به زیر برف نهان است

بُوَد یکسر سفید و پاک و معصوم       که کوچکتر سیاهی زان عیان است

به تابستان هوایش دلنشن است       همانگونه که خواهی آنچنان است

فریدونشهر چو باشد بام ایران       از آنجایم تفرج با جهان است

بگویم اندکی از ساکنانش       که از کردارشان هر جا بیان است

همه صافی، همه بی غلُّ بی غش       به خصلت قلب آنان مهربان است

نمی گویم گزاف و حرف بیخود       که در رفتارشان این ها عیان است

فریدونشهر که باشد صحبت از آن       محل گرجی و گرجی زبان است

شمال آن بود کوهی که در آن       بُوَد غاری که با نام زنان است

یکی کوه بلندش غرب آن است       که از اجداد ما آنجا نشان است

نشان از غیرت مردان گرجی       نشان از ظلم و بیداد شهان است

به تیر ظلم بسپردند یک به یک جان       به دل ز اندوهشان زخم سنان است

ز گرجی های استاد و هنرمند       سپاهان را بس آثار و نشان است

پل الله وردی خان گرجی       که از اعجاب پرشور جهان است

بُوَد بانی این پل، اوندیلادزه       ز گرجی های آن عهد و زمان است

نکو فرزند او امامقلی خان       که او نیز خدمتش بر ما عیان است

کتاب حکمتش عرفان اسلام       سخن از شیعه و از شیعیان است

فریدونشهر چه زیباست و دل انگیز       گمانم چهره ها خرم از آن است

برو وقت گل و گلشن به آنجا       ببینی آنچه من گفتم همان است

چو روزی را سپر کردی به شادی       خودت گویی که بهمان و فلان است

بگویم من هزاران بار دیگر       فریدونشهر گلستان جهان است

დაქცქრის დიდწერი
کوه «دیـدْ تـْـسـِـری» نظاره گر توست

ჩაქჩქრის დიდხევი
و رود «دیـدْ خـِـوی» در قلبت جاریست

შემოკრტყმია მაღალ მთები
کوههای بلند تو را احاطه کرده

შვილითათარა და ვარდისყელი
و « تـَـتـَـرَشـْـویـلـی» و «وردیـسـْـقـِـلـی»

აღმოსავლეთი პირიქითიდან
از شرق به «پـیـری کـیـتـی» محدود شده ای

დასავლეთი ციხემდე
و از غرب به کوه «تـْـسـیـخـه»

ჭაჰიწოლი ხარ ზაგროსის მთები
میان کوههای زاگرس آرام گرفته ای

400 წელია ექნობამდე
از 400 سال پیش تا آینده

დაარსებული ხარ 19 უბანით
تشکیل شده ای از 19 محله

ქალების ქობიდან თათაშვილამდე
از «کـَـلـِـبـیـس کـُـبـی» تا «تـَـتـَـرَشـْـویـلـی»

ჩემო სოფელო იცოდე შენა
ای آبادی من بدان

ჩემი სიცოცხლე გაჩუქებ შენა
جانم را به تو هدیه خواهم داد

 

 

Go to TOP