چاپ خبــر

سقوط 72 درصدي سود شرکت رايانه اي دل آمريکا

به علت افزايش رقابت در بازار رايانه و کاهش تقاضا براي رايانه هاي روميزي..

به گزارش پونه زار و به نقل از شهرخبر: به علت افزايش رقابت در بازار رايانه و کاهش تقاضا براي رايانه هاي روميزي ، فروش محصولات شرکت رايانه اي دل با کاهش زيادي روبرو شده است و همين مسئله سبب سقوط هفتاد و دو درصد سود اين شرکت در سه ماهه دوم امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته شده است. هم اکنون شرکت دل درگير چالشي ميان مايکل دل بنيانگذار شرکت و کارل آيکن بزرگترين سرمايه گذار اين شرکت است. مايکل دل مي گويد مي خواهد سهام اين شرکت را از سهامداران مجددا بخرد و آن را دوباره به سهامي خاص تبديل کند اما کارل آيکون معتقد است اين قرارداد مي تواند ارزش شرکت را پايين بياورد. آيکن شکايتي قضايي عليه مايکل دل تنظيم کرده است که قرار است در دادگاهي در آمريکا بررسي شود.

Go to TOP