چاپ خبــر
در شب عيد غدير:

عکس/تبلیغ ویژه برای یک سریال درشبکه اصفهان

شب عید غدیر در سطح شهر اصفهان یک تاکسی پراید تبلیغ جالبی را پشت شیشه عقب خودش گذاشته بود تبیلغی که در نوع خودش جدید بود.

تاکسی

Go to TOP