چاپ خبــر

سامانه اینترکام دیجیتال نورد گرم در فولاد مبارکه اصفهان راه اندازی شد

سامانه اینترکام دیجیتال نورد گرم در فولاد مبارکه

به گزارش پونه زار :  مدیر بازرس فنی، اتوماسیون و ابزار دقیق شرکت فولاد مبارکه اصفهان از راه اندازی سیستم اینترکام دیجیتال نورد گرم برای پوشش‌ دهی کامل ارتباطات فرآیندی در این ناحیه خبر داد.

Go to TOP