چاپ خبــر

سامانه اينتركام ديجيتال نورد گرم در فولاد مباركه اصفهان راه اندازي شد

سامانه اينتركام ديجيتال نورد گرم در فولاد مباركه

به گزارش پونه زار :  مدير بازرس فني، اتوماسيون و ابزار دقيق شركت فولاد مباركه اصفهان از راه اندازي سيستم اينتركام ديجيتال نورد گرم براي پوشش‌ دهي كامل ارتباطات فرآيندي در اين ناحيه خبر داد.

Go to TOP