چاپ خبــر
پنجم ابان انتخابات شورای دانش اموزی؛

گزارش تصویری از انتخابات شورای دانش آموزی فریدونشهر

انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور در مدارس شهرستان فریدونشهر برگزار شد.

به گزارش پونه زار، آینده از امروز ساخته می‌شود و کسی که در سنین پایین که مقارن با شکل گیری شخصیت به ویژه جنبه اجتماعی آن است رفتارهای جمعی و یا احترام به نظرات دیگران و جمع را تجربه نکرده باشد مشکل بتوان او را  در سنین بزرگسالی وادار به انجام چنین رفتارهایی نمود. مفاهیمی چون آزادی ، دموکراسی ، احترام به حقوق مخالف ،  انتقاد پذیری ،  پاسخگویی   و… باید در مدرسه آموخته شود و به عنوان  یک مهارت  مورد استفاده قرار گیرند.  انتخابات شورای دانش آموزی پنجم آبان ماه همزمان با سراسر کشور در مدارس شهرستان فریدونشهر برگزار شد. گزارشی تصویری از این انتخابات در دبستان شهید رضا یسلیانی با حضور توازهی رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر :

Go to TOP