چاپ خبــر
اقتصادی

قیمت 20 هزار تومانی هر کیسه کود اوره

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد: قیمت هر کیسه کود اوره کشاورزی 20 هزار تومان است.

به گزارش پونه زار و به نقل از خبرگزاری مهر :

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به گزارش ” قیمت کود اوره دو برابر شد” واکنش نشان داد و جوابیه ای را به شرح زیر به دفتر خبرگزاری ارسال کرد.

در جوابیه این شرکت آمده است: در قسمتی از خبر، آمده است: هم اکنون با احتساب هزینه حمل، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تعاون روستایی هر کیسه کود اوره را 40 هزار تومان تحویل کشاورزان و باغداران می دهد..” که این خبر تکذیب می شود زیرا تا این تاریخ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هر کیسه را به مبلغ 20 هزار تومان و برابر مصوبه سال 91 هیئت دولت توزیع کرده است.

  1. کود اوره گفت:

    ممنون مطلب جالبی بود

Go to TOP