چاپ خبــر

سلیمی رییس هیات اسکی استان اصفهان شد

ˈمهدی سلیمیˈ سرپرست هیات اسکی استان اصفهان با اکثریت آرا در مجمع انتخابات هیات اسکی استان اصفهان برای چهار سال سکان هدایت این هیات را در دست گرفت.

به گزارش پونه زار ؛  در  مجمع انتخاباتی که روز دوشنبه در سرای ورزشکاران مجموعه ورزشی تختی اصفهان برگزار شد مهدی سلیمی با کسب 14 رای از 18 رای ماخوذه به عنوان رییس هیات اسکی اصفهان انتخاب شد.

سلیمی که در زمان حاضر فرماندار شهرستان فریدونشهر است پس از اتمام کار ˈرسول داوریˈ رییس سابق اسکی اصفهان، برای مدت هشت ماه سرپرستی این هیات را عهده دار بود.

ˈرسول داوریˈ ، ˈعبدالرضا سپیانیˈ ، ˈمهدی سلیمیˈ ، مسعود یسلیانیˈ و ˈسید سیروس قلعه جوزدانیˈ برای ریاست هیات اسکی استان اصفهان نامزد شده بودند.

سپیانی در مجمع انتخابات امروز غایب بود و یسلیانی نیز به نفع سلیمی از حضور در رای گیری انصراف داد.

Go to TOP