چاپ خبــر
در پی انگشت نگاری از مسافران ایرانی؛

انگشت نگاری از مسافران ایرانی/آقای رییس جمهور عزت پاسپورت ایرانی در حال له شدن است

بعد از هتک حرمت و نادیده گرفتن حقوق ایرانیان در فرودگاه ترکیه و عربستان، شب گذشته از مسافران ایرانی در مرز گرجستان انگشت نگاری به عمل آمده است.

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار، یکی از وعده‌های رئیس جمهور بازگشت اعتبار و عزت به پاسپورت ایرانی بود. اکنون در حالی که بیش از دو سال از عمر این دولت می گذرد، خبرهایی چون عدم صدور روادید برای دیپلمات کشورمان برای حضور در سازمان ملل متحد، هتک حرمت مسافران ایرانی در فرودگاه ترکیه، تجاوز به نوجوانان ایرانی در فرودگاه عربستان و اخباری از این قبیل به گوش می‌رسد.

شب گذشته یک بار دیگر بی توجهی به حقوق ایرانیان در یکی دیگر از کشورهای خارجی تکرار شد و یک اتوبوس از مسافران ایرانی که از مسیر ترکیه قصد ورود به خاک گرجستان را داشتند به مدت هشت ساعت متوقف شده و مورد انگشت نگاری و بازرسی قرار گرفتند.

به گفته شاهدان عینی همان موقع مسافرانی از کشورهای دیگر نیز حضور داشتند که از آن‌ها انگشت نگاری به عمل نیامده است ولی مسافران ایرانی تحت دقیق ترین بازرسی‌ها قرار گرفته و انگشت نگاری شده‌اند.

Go to TOP