چاپ خبــر

تشییع جنازه ناصرالدین شاه / تصاویر

ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۵ توسط میرزا رضای کرمانی ترور شد و تصاویری از مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری وی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. آقارضا عکاسباشی، عبدالله قاجار و آنتوان سوریگین از جمله عکاسانی بودند که به دلیل اهمیت مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری ناصرالدین شاه تصاویری از این مراسم به ثبت رسانده اند.

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار به نقل از صاحب نیوز، ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۵ توسط میرزا رضای کرمانی ترور شد و تصاویری از مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری وی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. آقارضا عکاسباشی، عبدالله قاجار و آنتوان سوریگین از جمله عکاسانی بودند که به دلیل اهمیت مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری ناصرالدین شاه تصاویری از این مراسم به ثبت رسانده اند.

تصاویر/ تشییع جنازه ناصرالدین شاه

تصاویر/ تشییع جنازه ناصرالدین شاه

تصاویر/ تشییع جنازه ناصرالدین شاه

تصاویر/ تشییع جنازه ناصرالدین شاه

Go to TOP