چاپ خبــر

گزارش جهانگردی از شوروی از ایام سوگواری مردم فریدونشهر برای امام حسین (ع) 86 سال قبل + تصاویر

پیرامون عشق و علاقه مردم گرجی فریدونشهر به سرور وسالار شهیدان و یاران با وفایش سخنها و نوشته های فراوانی موجود است که بعنوان نمونه در سال 1927 جهانگردی بنام امباکوچلیدزه از کشور شوروی سابق سفری به ایران داشته است و بازدید او از فریدونشهر مقارن با ایام سوگواری اباعبدالله الحسین می شود.

امبا کوچیلیدزه  پس از حضور در فریدونشهر و مشاهده میزان عشق و علاقه مردم گرجی به ساحت اهل بیت آنچنان متأثر می شود که برنامه های سفر خود را تغییر داده و دهه اول محرم را کامل در فریدونشهر می ماند و همه روزه به همراه عکاسی که از دربار به همراهش بوده در مجالس و دسته جات عزاداری حضور می یابد.
ماحصل این حضور مجموعه ای ۱۳۰ عکس و گزارش او از فریدونشهر در کتابی بنام “سفرنامه امبا کوچلیدزه” است . بخشی از این عکس ها :

054 053 052 051 050

Go to TOP