چاپ خبــر
Finished bullet tips are scooped from a bin at Barnes Bullets in Mona, Utah, January 6, 2016. REUTERS/George Frey

مراحل ساخت گلوله‌‌های جنگی/تصاویر

عکسهایی از «جرج فری» عکاس خبرگزاری رویترز از مراحل ساخت گلوله در یکی از کارخانه های گلوله سازی در ایالت یوتای آمریکا

Go to TOP