چاپ خبــر

سی و چهار خصلت که باعث فقر می‌شود

امام علی(ع) می فرمایند: سی و چهار خصلت باعث فقیر شدن انسان می‌شود.

امام علی(ع) می فرمایند: سی و چهار خصلت باعث فقیر شدن انسان می‌شود:
 1. بودن تار عنکبوت در خانه باعث فقر است.
 2. خلال دندان با چوب درخت گز.
 3. ایستاده شانه کردن.
 4. خاکروبه و آشغال را در خانه باقی گذاشتن.
 5. با دست نشسته غذا خوردن.
 6. قسم دروغ یاد کردن.
 7. اظهار حرص بر دنیا نمودن.
 8. خواب بین نماز مغرب و عشاء.
 9. خواب قبل از طلوع آفتاب.
 10. درآمد و مخارج زندگی را منظم ننمودن.
 11. قطع رفت و آمد خویشاوندی.
 12. عادت به دروغگویی.
 13. زیاد گوش دادن به آواز غنا و موسیقی.
 14. زنا کردن.
 15. رد کردن سائل مرد در اول شب.
 16. اهمیت ندادن و اهانت کردن به پاره های نان.
 17. سوزانیدن پوست سیر و پیاز.
 18. خوردن در حال جنابت.
 19. نشستن در آستانه درب خانه.
 20. شب خانه را جارو کردن.
 21. ادرار در حمام.
 22. در شب برخاستن بدون لباس از خوابگاه برای توالت رفتن.
 23. صورت و دستها را با لباسی که در تن است خشک کردن.
 24. اهمیت به نماز ندادن.
 25. در توالت، شستن اعضای دیگر بدن مانند وضو و دوش گرفتن.
 26. ظرف ها را بعد از صرف غذا نشستن.
 27. ظرفهای آب را بدون سرپوش گذاشتن.
 28. پس از ورود عجله کردن برای خروج از مسجد.
 29. صبح زود به محل کسب و کار رفتن و دیر برگشتن به خانه به طوری که شب فرا رسیده باشد.
 30. خریدن نان از فقرا که به آنها به عنوان صدقه داده باشند.
 31. اولاد صالح را لعن و نفرین کردن.
 32. دروغ گفتن.
 33. دوختن لباس در حالیکه در بدن پوشیده شده باشد.
 34. خاموش کردن چراغ های روشنایی و خوراک پزی با دهان.
منابع:
جامع الاخبار، ص124
احادیث الطلاب، ح1792
وسائل الشیعه، جلد15، ص347
مشکاه الانوار، ص128
روضه الواعظین، ص455
الخصال، جلد2، ص504
بحارالانوار، جلد76، ص176- 314
مستدرک الوسائل، جلد1، ص467
مستدرک الوسائل، جلد3، ص456
باشگاه خبرنگاران جوان
Go to TOP