چاپ خبــر

مشخصات پیست اسکی فریدونشهر

سایت هیئت اسکی فریدونشهر مشخصات فنی پیست اسکی را روی سایت خود قرار داده است .

هیئت اسکی شهرستان فریدونشهر در سایت خود مشخصات فنی پیست اسکی را با قرار دادن یک عکس و نوشتن مشخصات روی آن بیان کرده است با توجه به اینکه مهمترین اطلاعات هر پیست شاید همین مشخصات فنی آن باشد می شد کمی با سلیقه تر و با توضیحات بیشتر این کار را انجام می داد . در زیر این مشخصات را می خوانید :

محدوده پیست 68 هکتار

ارتفاع پایه پیست از سطح دریا 2630 متر

ارتفاع قلعه پیست از سطح دریا 2970 متر

شیب قلعه 35 درجه

ارتفاع برف از 1 تا 6 متر

تعداد ستون بالابر 16 عدد

ظزفیت بالابر 70 نفر

طول بالابر بشقابی  976متر

طول بالابر آموزشی 110 متر

 

39458258151496068899

 

 

Go to TOP