چاپ خبــر

مشخصات پیست اسکی فریدونشهر

سایت هیئت اسکی فریدونشهر مشخصات فنی پیست اسکی را روی سایت خود قرار داده است .

هیئت اسکی شهرستان فریدونشهر در سایت خود مشخصات فنی پیست اسکی را با قرار دادن یک عکس و نوشتن مشخصات روی آن بیان کرده است با توجه به اینکه مهمترین اطلاعات هر پیست شاید همین مشخصات فنی آن باشد می شد کمی با سلیقه تر و با توضیحات بیشتر این کار را انجام می داد . در زیر این مشخصات را می خوانید :

محدوده پیست ۶۸ هکتار

ارتفاع پایه پیست از سطح دریا ۲۶۳۰ متر

ارتفاع قلعه پیست از سطح دریا ۲۹۷۰ متر

شیب قلعه ۳۵ درجه

ارتفاع برف از ۱ تا ۶ متر

تعداد ستون بالابر ۱۶ عدد

ظزفیت بالابر ۷۰ نفر

طول بالابر بشقابی  ۹۷۶متر

طول بالابر آموزشی ۱۱۰ متر

 

39458258151496068899

 

 

Go to TOP