چاپ خبــر

غبار شدید روز گذشته فریدونشهر از فراز کوه «دید دزری»/تصاویر

روز گذشته غبار شدیدی آسمان فریدونشهر را احاطه کرده بود، به شکلی که بلندترین قله استان اصفهان به نام شاهان کوه در فاصله کمی از فریدونشهر کاملا محو شده بود.

Go to TOP