چاپ خبــر

شروع راهپیمایی روز قدس فریدونشهر، رأس ساعت ۱۱:۳۰ فردا از گلستان شهدا

بنا بر تصویب ستاد برگزاری مراسم روز قدس، راهپیمایی فردا راس ساعت ۱۱:۳۰ از گلستان شهای فریدونشهر آغاز می شود.

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار، بنا بر تصویب ستاد برگزاری مراسم روز قدس، راهپیمایی روز قدس امسال در فریدونشهر، فردا رأس ساعت ۱۱:۳۰ از گلستان شهای فریدونشهر آغاز می شود.

ghods

Go to TOP