چاپ خبــر

سد زاینده‌رود در وضعیت هشدار

از مجموع 168 سد بزرگ کشور 55 سد کمتر از 40 درصد ذخيره آب دارند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از ایمنا، بر اساس اطلاعات شرکت مديريت منابع آب ايران، ميزان ذخيره آب 55 سد کشور تا ماه گذشته، کمتر از 40 درصد بوده که از جمله اين سدها مي‌توان به سدهاي لار، زاينده‌رود، درودزن، ساوه و 15 خرداد اشاره کرد.

در این فهرست، سد زاینده‌رود بخش عمده آب شرب شهر اصفهان، سد درودزن آب شرب شهرهای شیراز و مرودشت را تامین می‌کند که پایین بودن ذخیره آب در این سدها یک هشدار برای مصرف بهینه آب توسط مشترکان است.

بر اساس اين گزارش، 44 سد کشور نیز بين 90 تا 100 درصد ذخيره آب دارند که از جمله مي‌توان از سدهاي دز، لتيان، کرج، ‌طالقان و شهيد عباسپور نام برد.

بر این اساس، 29 سد شامل ارس، بوکان، ماملو، کرخه، مهاباد و چاه نیمه‌ها، داراي 70 تا 90 درصد و 27 سد از جمله سفيدرود، تهم، سهند، مارون، طرق و کوثر بين 50 تا 70 درصد ذخيره آبي هستند.

همچنین 13 سد از مجموعه سدهاي کشور که سدهاي ستارخان، حسنلو، دانشمند، شهر بيجار و شهيد رجايي از آن دسته هستند، ‌داراي 40 تا 50 درصد ذخيره آب هستند.

Go to TOP