چاپ خبــر

مانور سراسری زلزله وایمنی در مدارس شهرستان فریدونشهر همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد

پانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور در شهرستان فریدونشهر برگزار خواهد شد.

علی رضا میرمعنایی مسئول سازمان دانش آموزی فریدونشهربه خبرنگار پونه زار گفت : مانور سراسری زلزله و ایمنی در روز یک شنبه دهم آذرماه سال جاری همزمان با سراسر کشور و با همکاری ستاد مدیریت بحران  در مدارس شهرستان فریدونشهر برگزار خواهد شد.

وی اهداف این مانور را اینگونه اعلام کرد :
• کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله بوسیله ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی ؛
• ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر زلزله؛
• افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و سایر پدیده های طبیعی؛

Go to TOP