چاپ خبــر
بر اساس رتبه بندی موسسه یو.اس.نیوز؛

نام دانشگاه صنعتی اصفهان در لیست برترین دانشگاه ها/رتبه اول فیزیک

بر اساس رتبه بندی بین المللی یو.اس.نیوز، دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه موضوعی فیزیک رتبه اول و درحوزه موضوعی مهندسی مواد نیز رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از ایمنا، دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی مؤسسه بین المللی یو.اس.نیوز،  در بین هزار دانشگاه معتبر جهان و ۱۱ دانشگاه برتر ایران، رتبه اول حوزه موضوعی فیزیک و رتبه دوم حوزه موضوعی مهندسی مواد را کسب کرد.

طبق رتبه بندی سومین فهرست دانشگاه های برتر دنیا این مؤسسه بین المللی در سال ۲۰۱۷ که در آن تعداد دانشگاه های مورد ارزیابی از ۷۵۰ به یک هزار دانشگاه افزایش یافته است،۱۱ دانشگاه ایرانی در فهرست یکهزار دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند.

براین اساس، دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن کسب رتبه سوم کشور پس از دانشگاه های صنعتی شریف و تهران، در حوزه موضوعی فیزیک رتبه اول و درحوزه موضوعی مهندسی مواد نیز رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

گفتنی است، نظام رتبه بندی یو.اس.نیوز  از نظام های رتبه بندی معتبر جهانی به شمار می رود که از سال ۱۹۸۳ به رتبه بندی دانشگاه های کشور امریکا می پرداخت که از سال ۲۰۱۵ در حرکتی جدید، اقدام به رتبه بندی دانشگاه ها در سطح جهانی نمود.

Go to TOP