چاپ خبــر
رئيس پليس فتاي استان اصفهان:

تلگرام دام گسترده ای برای کاربران خود پهن کرده است/45 درصد آسيب پذيري ها مربوط به شبکه تلگرام است

رئيس پليس فتاي استان اصفهان گفت: متاسفانه در شبكه هاي اجتماعي مردم هيچ محدوديت قانوني را براي خود تصور نكرده و خود را آزاد از هر قيد و بندي مي دانند و همين آزادي بي حد و مرز باعث آسيب پذيري براي خودشان مي شود که در دام افراد تبهكار مي افتند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از ایمنا، سرهنگ سيد مصطفي مرتضوي رئيس پليس فتاي فرماندهي انتظامي استان از اجراي طرح «امر به معروف و نهي از منكر» در فضاي مجازي خبر داد و گفت: كارشناسان اين پليس روزانه به كاربراني كه حدو مرزها و مسايل اخلاقي را رعايت نمي كنند تذكر داده مي دهند.

وی اظهار داشت: طي جلسات و توافقات صورت گرفته با ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر استان نهايتاً طرحي به عنوان تذكر به كاربران فضاي مجازي كه حد و مرزها و مسايل اخلاقي را رعايت نمي كنند در دستور كار ويژه پليس فتاي استان قرار گرفت.

وي افزود: در اين طرح كه به صورت مشترك با ستاد احياي امر به معروف و نهي ازمنكر استان انجام مي شود، مصاديقي كه برخلاف هنجارهاي اجتماعي و اخلاقي است از اين ستاد به ما منعكس و پس از آن تذكرات و اقدامات پليسي در خصوص آنها انجام مي شود.

اين مقام انتظامي با بيان اينكه پليس فتا تذكر به كاربران در فضاي مجازي را جزو ماموريت هاي ذاتي خود مي داند اظهار داشت: كارشناسان ما به صورت روزانه سايت ها، گروه ها و شبكه هاي مختلف را در فضاي مجازي رصد كرده و هرگونه فعاليت ضد ارزشي و غير اخلاقي را شناسايي و كاربران را در ابتدا تذكر و ارشاد مي كنند و در صورت تكرار با آنان برابر قانون برخورد مي كنند.

سرهنگ مرتضوي در خصوص ميزان تاثيرگذاري تذكرات و ارشادهاي پليسي به كاربران فضاي مجازي تصريح كرد: مطمئناً اين تذكرها تاثيرگذار است و بارها ديده شده فردي كه تصاوير خصوصي خود و يا با لباس هنجار شكن خود را براي ديگران در شبكه هاي اجتماعي به نمايش گذاشته و يا ارتباط هاي غير متعارفي دارد تنها با يك تذكر و ارشاد پليس رويه خود را تغيير داده است.

وي افزود: تحقيقات ما نشان مي دهد با توجه به گستردگي روز افزون فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي اگر اين تذكرات و آگاه سازي ها انجام نمي شد با سير صعودي در پرونده هاي جرايم و ناهنجاري ها در جامعه روبرو بوديم ، چرا كه امروز ريشه ناهنجاري هاي اخلاقي مي توان در فضاي مجازي پيدا كرد.

رئيس پليس فتاي استان با بيان اينكه 45 درصد آسيپ پذيري ها در بين شبكه هاي اجتماعي مربوط به تلگرام است اظهار داشت: كارشناسان پليس فتا در طرح مذكور تمركز ويژه اي روي اين شبكه داشته و امر به معروف و نهي ازمنكر به كاربران در اين شبكه و كانال هاي آن را در دستور كار خود قرار دادند.

مرتضوي خاطر نشان كرد: متاسفانه در شبكه هاي اجتماعي مردم هيچ محدوديت قانوني را براي خود تصور نكرده و خود را آزاد از هر قيد و بندي مي دانند و به همين جهت فعل و انفعالاتي انجام مي دهند كه همين آزادي بي حد و مرز باعث آسيب پذيري براي خودشان مي شود و در دام افراد تبهكار مي افتند.

اين مقام مسئول از برخورد با وب سايت هاي مدلينگ و تبليغ و فروش لباس هاي نامتعارف و مغاير با ارزش ها در فضاي مجازي خبر داد و گفت: پليس فتا به صورت ويژه با سايت ها و شبكه هايي كه به صورت سازمان يافته اقدام به تبليغ ، تهييج و تحريك و تشويق كاربران به پوشش هاي نامتعارف مي كنند به صورت قانوني برخورد كرده و ضمن مسدود كردن اين سايت ها عوامل آنها را دستگير و به مراجع قضايي معرفي مي كند.

وي طرح امر به معروف و نهي از منكر پليس فتاي اصفهان را منحصر به فضاي مجازي ندانست و گفت: در هشت ماهه امسال 165 جلسه آموزشي در بين گروه هاي هدف برگزار شده و 18 هزار نفر تحت آموزش، تذكر و آگاه سازي قرار گرفتند و 21 نمايشگاه تخصصي در زمينه آسيب هاي فضاي مجازي نيز در سطح استان برپا شده است كه اين اقدام خود مصداق بارزي از «امر به معروف و نهي از منكر» است.

مرتضوي خاطر نشان كرد: آموزش هاي پليس فتا امروز حتي به تجمعات و جلسات خانگي نيز كشيده شده و بسياري از خانواده هايي كه جلسات خانوادگي براي خود دارند از كارشناسان ما درخواست مي كنند تا در بين آنان حضور يابد و برايشان آسيب هاي فضاي مجازي را تشريح كند كه اين پليس نيز از اين گونه برنامه ها استقبال مي كند.

رئيس پليس فتاي استان از اجراي 85 برنامه آموزشي درسه گروه آموزشي مربيان، والدين دانش آموزان و دانش آموزان در سطح مدارس دخترانه و پسرانه طي دوماه گذشته خبر داد و گفت: در اين مدت 10 هزار و 800 نفر توسط كارشناسان تحت آموزش و آگاه سازي قرار گرفتند.

Go to TOP