چاپ خبــر

چرا طرح تحول نظام سلامت تاکنون موفق نبوده است؟

ورشکستگی بیمه‌های درمان، افزایش سهم سلامت در سبد هزینه‌های خانوار به‌عنوان شاخصی از فشار مستقیم هزینه‌های درمانی بر دوش مردم و پرداخت‌های نجومی به قشر پزشکان متخصص و عمیق‌تر شدن شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت از پیامدهای مالی نظام سلامت و تحول آن به شمار می رود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از خبر آزاد، طرح تحول نظام سلامت با هدف پوشش صد درصدی بیمه ای مردم، افزایش خدمات و کاهش پرداخت از جیب مردم طراحی و آغاز شد. اما مشکل این طرح کجا بود که درحال حاضر با صرف هزینه سه برابر، شاخص های سلامت پیشرفتی که نداشته هیچ، در بعضی موارد پسرفت نیز داشته است.

از سال ۸۳، بیمه های خدمات درمانی از وزارت بهداشت جدا شده و زیرمجموعه وزارت رفاه شدند و با اجرای طرح تحول نظام سلامت، بیمه ها زیرمجموعه وزارت بهداشت نبودند و اکنون نیز نیستند.

اما با اجرای طرح، به دلیل عدم انجام پیش مطالعات دقیق که بتوان بر اساس آن میزان درست تعرفه‌های درمانی و تجهیزات پزشکی را مشخص کرد، اختلافات بین بیمه ها و وزارت بهداشت آغاز شد.

در حال حاضر نیز به دلیل اینکه این طرح و اصلاح آن به همکاری وزارت بهداشت و رفاه بستگی دارد و معمولا برای پیدا کردن و حل مشکل، پاس کاری صورت می گیرد، حل این مشکل پیچیده شده است.

با رصد نحوه اجرا و وضعیت کنونی طرح تحول سلامت که به کسری بودجه  8هزار میلیارد تومانی در آغاز اجرا و پیش‌بینی ایجاد 11هزار میلیارد تومان بدهی مازاد تا پایان سال منجر می‌شود، پرواضح است که به راه‌حل‌های فوری برای برون‌رفت از بحرانی فراگیر نیاز است.

پیامد های مالی نظام سلامت و تحول سلامت شامل موارد ذیل است:

– عدم توانایی مالی در طرح و انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه شبه‌ربوی برای استقراض از مردم

– ایجاد 11 هزار میلیارد تومان بدهی اضافه دیگر توسط طرح تحول تا پایان امسال

– ورشکستگی بیمه‌های درمان به واسطه سیاست‌های وزارت بهداشت و در نتیجه استقراض سازمان تأمین اجتماعی از منابع مالی بانک رفاه کارگران برای پرداخت بدهی‌های ایجاد شده بر اثر هزینه‌های فزاینده طرح تحول

– افزایش سهم سلامت در سبد هزینه‌های خانوار به‌عنوان شاخصی از فشار مستقیم هزینه‌های درمانی بر دوش مردم

– پرداخت‌های نجومی به قشر پزشکان متخصص و عمیق‌تر شدن شکاف درآمدی بین پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت

– ناتوانی در اجرای گام‌های بعدی طرح و توقف برخی بسته‌های قبلی مانند طرح پزشکان مقیم پس از اتلاف منابع بسیار برای پرداخت به پزشکان و اجرای آن

راه حل هایی که می توان نظام سلامت را با تعبیرهای متناسب اجرایی کرد:

1- اجرای قانون تمام وقتی پزشکان

2- عدم‌حضور ذینفعان بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی نظام سلامت

3- سلب اختیارات حاکمیتی از صنف پزشکان

4- اصلاح نظام پرداخت به پزشکان و تغییر نظام پرداخت مبتنی بر کارانه

5- افزایش ظرفیت پذیرش و بورسیه دانشجویان برای تأمین پزشکان مناطق محروم با هزینه کم و به‌صورت بلندمدت

6- مدیریت منابع مالی صرفا از طریق سازوکار بیمه‌ای و خرید راهبردی خدمت

Go to TOP