چاپ خبــر

ایران بزرگ‌ترین قربانی جنگ جهانی اول

«قحطی بزرگ» تالیف محمد قلی مجد، به سان فیلم «یتیم خانه ایران»، اثری است که نشان می‌دهد که چطور نصف جمعیت ایران به سبب گرسنگی و سوتغذیه و بیماری‌های ناشی از آن از صحنه روزگار محو شدند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از آناج، خیلی‌هایمان شاید از حوادث سال‌های آخر قاجار، دوران قیام جنگل،  قتل‌عام و  نسل‌کشی نه میلیون نفر از ایرانیان یعنی نصف جمعیت ایران آن روز؛ که صد سال از آن می‌گذرد، خبر نداشته باشیم.

کتاب  «قحطی بزرگ»  نشان می‌دهد که چطور نصف جمعیت ایران به سبب گرسنگی و سوتغذیه و بیماری‌های ناشی از آن از صحنه روزگار محو شدند؛ با مروری بر تاریخ می توان گفت ایران بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول است و هیچ کشوری خسارتی در این ابعاد را در نگاه مطلق و یا نسبی تحمل نکرده است.

با اینکه قحطی بزرگ ایران از بزرگ‌ترین قحطی‌های دوره معاصر و از بزرگ‌ترین نسل‌کشی‌های قرن بیستم است، اما ناشناخته باقی مانده است. تاریخ ایران را در دوره جنگ جهانی اول، نمی‌توان بدون درک  آنچه که در سال‌های 1919-1917 رخ داد ، دریافت. قطعا برجسته‌ترین واقعیت‌ها درباره نسل‌کشی ایرانیان طی این سال‌ها پنهان مانده است.

«قحطی بزرگ» تالیف محمد قلی مجد اثری است به بیان شیوا و گیرای این واقعه پرداخته و می توان گفت با فیلم «یتیم خانه ایران» اثر ابوالقاسم طالبی همگام است.

موضوع «یتیم خانه ایران» نیز از این قرار است که انگلیس به عنوان یکی از استعمارگران قرن بیستم، در جنگ جهانی اول، با وجود اعلام بی طرفی ایران، وارد ایران می شود. به دنبال اشغالگری انگلیس، قحطی بسیار بزرگی ایران را در بر می گیرد. به طوری که به خاطر نقش‌آفرینی مستقیم اشغالگران انگلیسی، بیش از ۹ میلیون نفر از مردم ایران (از جمعیت ۱۸ میلیون نفری کشور) در اثر بیماری و گرسنگی جان خود را از دست می دهند.

از این اتفاق به عنوان یکی از بزرگ‌ترین هولوکاست‌های تاریخ یاد می‌شود.

Go to TOP