چاپ خبــر

وقتی گواردیولا دلقک می شود + عکس

سرمربی اسپانیایی بایرن مونیخ در سیرک مونیخی دلقک خواهد شد.

پپ گواردیولا دوم دسامبر در سیرک مونیخی رونکالی شرکت خواهد کرد.

در ان سیرک او برای یک روز دلقک خواهد شد.

درآمد حاصل از نمایش این برنامه که ۲۰ سال از اولین شروعش می گذارد،به موسسه خیریه داده خواهد شد.

گواردیولا زمانیکه در بارسلونا مربی بود هم در امور خیریه زیادی شرکت می کرد.

6lshnybj

Go to TOP