چاپ خبــر

دستور انتقال آب بهشت آباد به حوزه زاینده رود

نامه ای منتشر شده که سند امضای دولت جهت انتقال آب کارون از طریق اجرای طرح تونل سوم کوهرنگ و انتقال آب بهشت آباد به حوزه زاینده رود می باشد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از اهواز نوین، نامه ای منتشر شده که سند امضای دولت جهت انتقال آب کارون از طریق اجرای طرح تونل سوم کوهرنگ و انتقال آب بهشت آباد به حوزه زاینده رود می باشد.

در حالی که استاندار خوزستان هفته گذشته در گفتگوی تلویزیونی به مردم استان خوزستان گفته بود در بحث انتقال آب در حق دولت روحانی ظلم شده و دولت تاکنون هیچ طرح انتقال آبی را جز برای شرب انتقال نداده است نامه ای منتشر شده که سند امضای دولت جهت انتقال آب کارون از طریق اجرای طرح تونل سوم کوهرنگ و انتقال آب بهشت آباد به حوزه زاینده رود می باشد.

مردم خوزستان این انتقال آب را در وضعیت بد کنونی محیط زیست این استان، موجب مرگ کارون می دانند.

انتهای پیام/

Go to TOP