چاپ خبــر

هوای فریدونشهر در دو روز آینده

به گزارش پونه زار بررسی های سایت های هواشناسی نشان از پایداری نسبی هوا در دو روز آینده فریدونشهر دارد.

پیش بینی هوای فریدونشهر برای روزهای یکشنبه و دوشنبه به شکل زیر است :

hhhhhava

همچنین پیشبینی ها برای شهر اصفهان نیز اینگونه است :

 

h2

طبق اعلام سازمان هواشناسی در روز شنبه فریدونشهر با 8 درجه سانتی گراد سردترین شهر استان اصفهان بوده است .

Go to TOP