چاپ خبــر

جدول/ بودجه پیشنهادی سال ۹۶ برای نهادهای نظامی

روز گذشته، رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه منابع عمومی و ۶۲ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس سخنان آقای روحانی، بودجه عمومی کل کشور نسبت به سال ۹۵، ۱۳ درصد در بودجه سال آینده افزایش داشته است. در این گزارش بودجه پیشنهادی دولت یازدهم در سال‌های 93 تا 96 مورد بررسی قرار گرفته و نهادهایی که بیش از دیگران زیر ذره بین افکار عمومی بوده‌اند، مقایسه شده‌اند.

Go to TOP