چاپ خبــر

فیلم/ یک واقعیت تلخ و تأسف بار، اما واقعی

مهدی حبیبی تنها پرنده لباس بالدار ایران و قهرمان جهان که رکوردهای دست نیافتنی هم از خود بر جای گذاشت، متاسفانه در آخرین پرش خود از کوه آلپ جانش را از دست داد. اما نکته تأسف بار اینکه سردار علی مویدی رئیس انجمن ورزشهای هوایی از نام این ورزشکار هیچ اطلاعی نداشت!

Go to TOP