چاپ خبــر

شوی افزایش بودجه عمرانی کشور در بدترین عملکرد پس از انقلاب+نمودار

تبلیغات دولتی‌ها درباره درج 62 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در بودجه سال آینده، با توجه به عملکرد دولت یازدهم در زمینه تخصیص بودجه عمرانی، فقط یک شوی تبلیغاتی به حساب می‌آید.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از مشرق، حسن روحانی در جریان تقدیم لایحه بودجه سال 1396 به مجلس، اختصاص 62 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی را یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده عنوان کرد.

تبلیغات دولتی‌ها درباره درج 62 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در بودجه سال آینده، با توجه به عملکرد دولت یازدهم در زمینه تخصیص بودجه عمرانی، فقط یک شوی تبلیغاتی به حساب می‌آید.

دولت یازدهم در سه لایحه بودجه‌ای که پیش از این به مجلس ارائه کرده بود نیز ارقام دهان پرکنی برای بخش عمرانی درج می‌کرد که هیچ یک محقق نشده است.

در بودجه سال 1394 اعتبارات عمرانی 47300 میلیارد تومان تعیین شده بود که فقط 27700 میلیارد تومان آن محقق شد.

در بودجه سال 1393 نیز دولت یازدهم از 43900 میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب، فقط 30 هزار میلیارد تومان آن را محقق کرد.

در سال 1392 هم از 56400 میلیارد تومان بودجه مصوب برای طرح‌های عمرانی فقط 22 هزار میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرد.

 شوی افزایش بودجه عمرانی کشور در بدترین عملکرد پس از انقلاب +نمودار
شاخص مهم ارزیابی عملکرد دولت‌ها در توجه به طرح‌های عمرانی، نسبت پرداخت‌های عمرانی به پرداخت‌های جاری است.

هرچه این رقم بالاتر باشد، نشانگر توجه بیشتر دولت به بودجه عمرانی است. هرچه این رقم پایین‌تر باشد بیانگر آن است که دولت اولویت را به هزینه‌های جاری داده و بودجه عمرانی را قربانی کرده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، نسبت پرداخت‌های عمرانی به پرداخت‌های جاری در نیمه اول امسال به نازل‌ترین سطح خود سقوط کرده است.

در نیمه اول امسال بیش از 95100 میلیارد تومان پرداخت‌های جاری دولت بوده در حالی که پرداخت‌های عمرانی فقط 13230 میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب، نسبت پرداخت‌های عمرانی به پرداخت‌های جاری به 13.9 درصد سقوط کرده که کمترین رقم پس از انقلاب محسوب می‌شود.

جالب آن که این عملکرد افتضاح در دوران پسابرجام رخ داده که دولت مدعی بود با رفع تحریم‌ها، گشایش‌های بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور ایجاد شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد اختصاص 62 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در سال آینده، فقط یک شوی تبلیغاتی است و در عمل، دولت یازدهم که رکورددار افزایش هزینه‌های جاری است، عمده درآمدها را صرف هزینه‌های جاری خواهد کرد.

Go to TOP