چاپ خبــر

برترین عکس‌های نشنال جئوگرافیک در سال ۲۰۱۶

سایت نشنال جئوگرافیک برترین عکسهای سال ۲۰۱۶ را از میان نزدیک به دو میلیون عکس ارسالی کاربران انتخاب کرد.

Go to TOP