چاپ خبــر

برترین عکس‌های نشنال جئوگرافیک در سال 2016

سایت نشنال جئوگرافیک برترین عکسهای سال 2016 را از میان نزدیک به دو میلیون عکس ارسالی کاربران انتخاب کرد.

Go to TOP