چاپ خبــر

شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر

به گزارش پونه زار:

جناب آقای دکتر راستین مدیریت محترم فوریتهای پزشکی استان به همراهروابط عمومی و بازرس مرکز فوریتهای پزشکی از پایگاه 115 شهرستانفریدونشهر بازدید به عمل آوردند در این بازدید که جناب آقای دکتر زمانپورسرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان، معاون محترم بهداشتی شبکه،روابط عمومی، مسئول حراست و مسئول پایگاه 115فریدونشهر حضور داشتند

ضمن بحث و تبادل نظر و تصمیم جهت برطرف کردن مشکلات پایگاه ازاکیپ اعزامی به پشتکوه دوم جهت ویزیت و کمک رسانی به بیماران درزمستان 1391 تقدیر به عمل آمد

orr 1

Go to TOP