چاپ خبــر

بازدید سرپرست شبکه و معاون بهداشتی از استخر شنا

به گزارش پونه زار: با توجه به بازدیدهای قبلی کادر واحد بهداشت محیط این شبکه از استخر شنای شهرستان و

تأکید آنها برای رفع بعضی از نواقص و اشکالات بهـداشتی با اقدام اداره ورزش و جوانان

جهت رفع آن جناب آقای دکتر زمانپور سرپرست محترم شبکه و معاون محترم شبکه به

همراه پرسنل واحد بهداشت محیط از استخر مذکور بازدید به عمل آوردند و جهت آبگیری

آن سفارشات و دستورات بهداشتی ارائه گردید.

 

 

Go to TOP