چاپ خبــر
با آغاز دوباره فصل سرما؛

آتش به جان درختان ناژوان افتاد

اين روزها كه همه داشته‌هاى طبیعی اصفهان دستخوش تغييراتى تلخ شده است شايد كوچكترين انتظار داشتن شهروندانى است كه هشدارها را مى‌شنيدند اما به نظر مـى‌رسـد شـهروندان هم دست در دست مديران گذاشته‌اند تا همين داشته‌هاى اندك هم از دست برود طبيعت ناژوان که به ریه های تنفسی شهر شهرت دارد پر از دود و خاكستر است و مرهمى برای درد درختان وجود ندارد.

زمستان آتش بلای جان ناژوان می شود
مدیر طرح ساماندهى ناژوان با اشاره به اینکه شهروندان با شروع فصل سرد براى ایجاد گرما درختان ناژوان را آتش مى زنند افزود: شهروندان با روشن کردن آتش در ناژوان، ریه تنفسى شهر را از نفس مى اندازند.

904024_1orig

غلامرضا ساکتى در ادامه طبیعت بکر جاذبه هاى تـفـریـحـىـ گـردشـگرى منحصربه فرد، موقعیت جغرافیایى، دسترسى آسان، تعدد پارکینگ ها را عواملى دانـسـت کـه بـاعث شده تا ناژوان به انتخاب اول گردشگران تبدیل شود گفت: این ویژگى ها ناژوان را در تعطیلات آخر هفته و اوقات فراغت در همه شرایط حتى خشکى بستر زاینده رود و در همه ایام حتى سردترین روزهاى سال به یک منطقه پر بازدید تبدیل کرده است. ‌

‌وى با ابراز نگرانى از اینکه هم اکنون با شروع سرما خطر عواقب ناشى از روشن کردن آتش در گـوشـه و کـنار طبیعت ۱۲۰۰ هکتارى ناژوان بیشتر احساس مى شود و شعله هاى آتش بحران را در این قـسمت به همراه دارد افزود: برپایى آتش هرچند کوچک در این عرصه جنگلى تهدیدى بزرگ براى این منطقه به حساب مى آید. ‌ ‌

سـاکتى با اظهار تاسف از اینکه وجود تابلوهاى هـشدار در سرتاسر پارک کمکى به کمتر شدن این مشکل نداشته و شهروندان در آخر کار خود را مى کنند یادآور شد: گشت هاى کنترل نظارت طرح ساماندهى ناژوان به صورت مستمر در طول شبانه روز در حال گشت زنى در سطح منطقه براى جلوگیرى از بروز هرگونه مشکل در این منطقه فعال هستند. ‌ ‌

‍ *متخلفان تا زندانی شدن هم پیش میروند
به گفته وى، افرادى که نسبت به تابلوهاى هشدارى نصب شده در منطقه و تذکرهاى عوامل اجرایى و نظارتى طرح ساماندهى ناژوان بى توجه باشند و اقدام به روشن نمودن آتش در این منطقه کنند مطابق قانون با آنها برخورد مى‌شود.

IMAGE635044753509393330

وى همچنین از اعمال قانون براى افرادى که اقدام به آتش زدن درختان ناژوان مى کنند گفته و در این رابطه توضیح داد: بر اساس ماده ۴۵ قانون حفظ و احیاى منابع طبیعى آتش زدن در جنگل ها و پارک‌هاى طبیعى بدون اخذ اجازه و نظارت دقیق مأموران مربوطه کاملاً ممنوع است،طبق این ماده قانونى فرد مرتکب در مراجع قضایى یا شعب دادگاه ها به حبس تأدیبى از دو ماه تا یک سال محکوم مى‌شوند. ‌ ‌

ساکتى همچنین با بیان اینکه به استناد اصل ماده ۴۶ قانون حفظ و احیاى منابع طبیعى هر فردى که مبادرت به روشن کردن آتش در تنه درختان کند به زندان تأدیبى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، اضافه کرد: بر اساس این ماده براى صدمه زدن به یک اصله درخت جنگلى که در جریان برافروختن آتش از بین رفته فرد خاطى به پرداخت جریمه نقدى محکوم مى شود. ‌ ‌

وى بیان داشت: در ماده ۴۷ قانون مذکور هر فرد که در سطح جنگل و مرتع به صورت عمد آتش سوزى به وجود آورد شعب دادگاه مجرم را به زندان مجرد از ۳ ماه تا ۱۰ سال محکوم خواهد کرد.

*شهروندان با مدیران همکاری کنند
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان حفظ پارک جـنـگلـى نـاژوان را در گرو همکارى شهروندان با شهردارى دانست و خاطرنشان کرد: شهروندان باید از روشن کردن آتش در این محیط طبیعى خوددارى کنند. ‌ ‌محسن رنجبر با اشاره به این که حوزه خدمات شهرى در پارک طبیعى ناژوان امکانات و تجهیزات ایمنى براى طبخ غذا فراهم کرده است تا شهروندان اقـدام بـه آتـش زدن درختان نکنند افزود: در کنار آلاچـیـق‌هـاى خـانـوادگى منقل‌هایى تعبیه شده تا شهروندان براى درست کردن غذا از آنها استفاده کنند.

610405_orig

وى ادامه داد: شهردارى در کنار سکوهاى خانواده در این پارک به خصوص درقسمت جنوبى ناژوان منقل براى آتش زدن نصب کرده تا به گونه اى برپایى آتش دراین پارک مهار شود اما متاسفانه در روزهاى تعطیل به خصوص جمعه ها به دلیل ازدحام جمعیت برپایى آتش به وفور دیده مى شود. ‌ ‌

وى با بیان اینکه سیستم انتظامات ناژوان به صورت شبانه‌روزى به ویژه در شب‌ها و روزهاى جمعه نظارت ویـژه‌اى دارد، افزود: با توجه به استقبال مردم در روزهاى آخر هفته از این مکان طبیعى و روشن کردن آتش در فصل زمستان نظارت بیشترى در این محل صورت مى‌گیرد. ‌ ‌

*شهروندان اهمیت ناژوان را جدی نمی گیرند
رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شوراى اسلامى شهر اصفهان هم با گلایه از اینکه شهروندان در حفظ منطقه گردشگرى ناژوان سهل انگارى مى کنند ادامه داد: هرگونه بر پایى آتش در پارک طبیعى ناژوان ممنوع و خلاف قانون است. ‌

ابوالفضل قربانى آتش زدن در ناژوان را تهدید جدى براى محیط زیست عنوان کرد و افزود:حفاظت از محیط زیست برهمگان واجب است و هرگونه مغایرت با اصول این مهم خلاف قانون است. ‌ ‌

اما همه این کم توجهى ها نسبت به طبیعت ناژوان در حالى هر روز و هر روز رخ مى دهد و این مـکـان را بـا تهدید روبرو مى کند که شهردارى اصفهان از سال ۸۲ با برعهده گرفتن مدیریت این مجموعه ۴ سال تلاش کرد تا با جمع آورى مشاغل مـزاحم این پارک ساماندهى و به مکانى براى گذراندن اوقات فراغت خانواده ها تبدیل شود.

‌در بسیارى از پارکهاى شهر اینقدر از مناظر طبیعى خبر نیست اما یکى از شاخصه هاى پارک ناژوان عدم تردد خودرو و پیاده راه بودن آن است و شهردارى پل نصر واقع در این محدوده را بست تا از تردد خودروها در این محور جلوگیرى شود و شهروندان در آرامش و امنیت بیشترى به تفریح بپردازند اما شهروندان با این وجود کمترین همکارى را براى حفظ این طبیعت بکر با شهردارى دارند.

Go to TOP