چاپ خبــر
نگاهی به آمار ثبت احوال در 6 ماه نخست امسال؛

آمار ازدواج ، طلاق ،ولادت و فوت در 6 ماه نخست امسال شهرستان فریدونشهر

405 ازدواج با میانگین سنی 26/6 برای آقایان و 22/1 سال برای خانم ها و 28 طلاق برای شهرستان فریدونشهر در شش ماه نخست سال 92

به گزارش پونه زار و پس از بررسی وب سایت اداره ثبت و احوال استان اصفهان آمار ازدواج ، طلاق ، ولادت و فوت در شهرستان فریدونشهر استخراج شد که در زیر نگاهی به این آمار و مقایسه آن با سایر شهرستان ها داریم :

در شش ماه نخست امسال تعداد 405 ازدواج  در شهرستان فریدونشهر ثبت شده است که از این تعداد 248 ازدواج متعلق به جمعیت شهری  و تعداد 157 ازدواج مربوط به مناطق روستایی است همچنین این آمار نشان می دهد که تعداد 28 طلاق در شهرستان ثبت شده است که 20 عدد از آن ها مربوط به جمعیت شهری و 8 عدد مربوط به جمعیت روستایی است.نسبت ازدواج به طلاق میزان 14/5 درصد را نشان می دهد . جدول زیر تعداد ازدواج و طلاق های ثبت شده استان اصفهان در 6 ماهه اول سال 92 را نشان می دهد .

Untitled-2

آمار زیر هم مقایسه میزان ازدواج و طلاق در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد :

43ed-2

آمار بعدی میانگین سن ازدواج را نشان می دهد که شهرستان فریدونشهر با میانگین 26/6 سال برای آقایان و 22/1 سال برای خانم ها در بین شهرستان های استان اصفهان رتبه چهارم به سبب پایین بودن سن ازدواج را دارا می باشد.

Untitled-5

و اما آمار ولادت و فوت اداره ثبت و احوال استان اصفهان نشان می دهد که در شهرستان فریدونشهر در شش ماه نخست امسال 422 نفر متولد شده اند که 4 نفر کمتر از مدت مشابه سال قبل است همچنین میزان فوت در این مدت در سطح شهرستان 101 نفر اعلام شده است که 29 نفر کمتر از مدت مشابه سال قبل است .

u-2

آمار زیر هم نشان می دهد تعداد فوت ها در مناطق شهری و روستایی و بین مردان و زنان  تقریبا در یک حد است :

43442

تهیه وتنظیم : پایگاه خبری فریدونشهر – پونه زار

Go to TOP