چاپ خبــر

رییس جهاد کشاورزی فریدونشهر خبر داد: اجرای عملیات کیل گیری در مزارع فریدونشهر

اجرای عملیات کیل گیری در مزارع فریدونشهر

علیرضا کریمی د با اعلام این خبر اظهار داشت: با شناسایی قبلی از مزارع گندم دیم شهرستان عملیات کیل گیری از مزارع گندم دیم با حضور کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت دهستان های چشمه لنگان (روستای میدانک اول) و اسلام آباد روستای راچه و وارگه پهنه از شش مزرعه انجام شد.
وی ادامه داد: در اجرای طرح کیل گیری مزارع گندم دیم در روستای وارگه پهنه آقای عزیز مهدور با تولید سه هزار و ۸۰۰ کیلو گرم در هکتار و از روستای میدانک آقای ماندنی هارون الرشیدی با رکورد چهار هزار و ۴۱ کیلو گرم در هکتار بالاترین رکورد را برای خود ثبت کرده اند

  1. حسن.p.w گفت:

    سلام. چقدر خوبه که بین کشاورزان رقابت بشه هم به سودبرسن وهم به تولید ورسیدن به خودکفائی نزدیک بشیم تشویق بهترین کاره موفق وثابت قدم باشیدبه امیدحق

Go to TOP